KvalitetsIndregulering Af Ventilation

Kvalitetsindregulering af Ventilation

Commissioning

AirGroup udfører commissioning (kvalitetstestning) og indregulering af HVAC systemer. Vi har erfaring med alt fra kontorlandskaber til krydstogtskibe. Vi udfører hovedsageligt arbejde i Danmark, men har også stor erfaring fra udlandet.

Målsætning

Det er vores målsætning at aflevere et produkt med et højt kvalitetsniveau, hvor alt fra indreguleringen til den endelige rapport er i overensstemmelse med vores standarder.

Værdier

I AirGroup sætter vi fokus på et godt samarbejde med vores kunder, så vi sammen kan sørge for, at levere et produkt, alle er tilfredse med. Derudover går vi ind for sikkerhed på byggepladsen og vi tror på plads til forskelle.

Hvad er ventilation og hvorfor skal der indreguleres?

Indeklima

I dag er der store krav til indeklima og derved også til ventilation. Ventilationen er det system der hjælper med at udskifte luften og derved skabe et godt indeklima i bygninger. Dette foregår i praksis ved at en ventilator, der gennem kanalsystemer, suger (udsugning) gammel luft ud og blæser (indblæsning) frisk luft ind. Dette foregår typisk gennem forskellige komponenter, som ventiler, bafler, riste, emhætter, mm. Selve indreguleringen består i balancering af luftmængder, som er i overensstemmelse med de luftmængder der er udregnet af ingeniører, samt de krav der stilles fra byggeherre. Indreguleringsprocessen sørger for at alle lokaler, værelser, toiletter, emhætter, mm. har det korrekte luftskifte. Dette hjælper til et bedre indeklima, da der undgås under- eller overtryk, fugt, støjgener, træk og andre problemer, som kan opstå ved et dårligt indreguleret ventilationssystem. 

Kvalitetstestning

Derudover fungerer indreguleringsprocessen som en kvalitetstestning af systemet, da det er gennem denne proces at alle de mulige fejl, som kan have været opstået ved alt fra planlægningen til montering af kanalsystemet, bliver fundet og udrettet.

Energikrav

I dag stilles der store energikrav til nybyggerier, hvilket igen stiller store krav til ventilationen. Her er det yderst vigtigt at holde en godkendt eller lav SEL-værdi (specifikt elforbrug til lufttransport). Dette kan kun opnås ved kvalitet indenfor indreguleringen, som gør, at ventilationssystemerne ikke yder mere energi end højst nødvendigt. 

Indregulering
Indregulering

Hvad tilbyder AirGroup ApS

AirGroup tilbyder alle former for tekniske målinger i forbindelse med idriftsætning og indregulering, samt tests af ventilationsanlæg af alle slags. Dette udføres med moderne kalibrerede instrumenter af erfarne og veluddannede teknikere. Arbejdet udføres efter gældende normer og standarder som beskrevet i det relevante BR18. DS 447 DS/EN 12599, DS/EN 14134, DS 3033, DS 3090, DS/EN 16798, DS/EN 12101, DS 428. ASRAHE, SOLAS.

AirGroup udfører dokumentation vedrørende indregulering og commissioning af ventilationsanlæg på både dansk og engelsk. Vi er eksperter i oprettelse af dokumentation – helt fra begyndelsen til slut – på alt fra krydstogtskibe til store kontordomiciler.

Vi har erfaring med at være en del af, og aktivt deltage i, hele commissioning processen fra granskning af projektet til de sidste tests. Vi kan håndtere store og udfordrende tidsplaner samt stramme deadlines. Vi har de rigtige folk til alle dele af processen såsom teknikere, supervisors, managers og administrativ personel.

Vi har praktisk erfaring med at arbejde i et internationalt miljø og er i stand til at håndtere de logistiske udfordringer dette afstedkommer inkl. transport, logi, forplejning mm.

Vi holder os altid opdaterede vedr. produktinformation fra de fleste leverandører af ventilationskomponenter. Vi søger selv aktivt viden om nye produkter og har gennem årene oparbejdet et bredt netværk hos produktleverandører, som giver os hurtig adgang til support vedrørende fejl og mangeludbedring.

AirGroup sætter desuden en ære i at optræde proaktivt ved fejlfinding for at minimere ventetider og omkostninger

Services

Indregulering

Vi indregulerer alt fra laboratorier til skibe. Vi har erfaring med både små og store sager og kan administrere alt fra rapporter til produkt. Derudover er vi eksperter i fejlfinding og har gennem lang erfaring udviklet en effektiv metode til indregulering. Derfor kan vi levere et hurtigt og udarbejdet resultat, som vi og vores kunder kan stå inde for. 


Indeklima målinger

Vi kan lave alt fra lyd-, fugt- og CO2-målinger. 


Andet

Vi har erfaring indenfor ABV ventilation. trykmålinger. Derudover så kan vi selv administrere rapport processen hvis det ønskes.

Pra spjæld

Vi støtter gode formål

AirGroup har siden 2008 doneret penge til Danmarksindsamlingen, Buy Aid, Kræftens Bekæmpelse, Læger Uden Grænser, Danske Hospitalsklovne og andre godgørende formål.

Derudover er vi de stolte sponsorer af FC Hornsherred og Kung-Fu klubben shaolinkungfu.dk