Produkter

AirGroup udbyder alle former for tekniske målinger i forbindelse med idriftsætning og indregulering samt tests af ventilationsanlæg af alle slags fra hele verden. Dette udføres med moderne calibrerede instrumenter af erfarne og veluddannede teknikere. Arbejdet udføres efter gældende normer og standarder som beskrevet i BR18. DS 447 DS/EN 12599, DS/EN 14134, DS 3033, DS 3090, DS/EN 16798, DS/EN 12101, DS 428. ASRAHE, SOLAS

AirGroup udfører dokumentation vedrørende indregulering og commissioning af ventilationsanlæg, dette på dansk eller engelsk. AirGroup er eksperter i oprettelse af dokumentation helt fra begyndelsen helt op til hele krydstogtskibe og store kontordomiciler.

AirGroup har erfaring med at være en del af og deltage aktivt i hele commissioning processen fra granskning af projekt til de aller sidste tests. Vi kan håndtere store og udfordrene tidsplaner og stramme deadlines.

Vi har de rigtige folk til alle dele a processen. Teknikere, supervisors, managers, kontor.

Vi har den praktiske erfaring omkring at arbejde i et internationalt miljø, at begå os sprogligt og være i stand til at håndtere de logistiske udfordringer det afstedkommer inkl. transport, logi, forplejning mv.

AirGroup modtager nyhedsbreve og produktinformation fra de fleste leverandører af ventilationskomponenter. Vi søger selv aktivt viden om nye produkter

AirGroup har gennem årene oparbejdet et bredt netværk hos produktleverandører som giver hurtig hotline adgang til support ved fejl og hurtig mangeludbedring.

AirGroup sætter en ære i at optræde proaktivt ved fejlfinding for at minimere ventetider og omkostninger.

Indregulering

Måling

Management. Styring og planlægning.

Registrering og dokumentation

Fejlfinding

Commissioning. Fra granskning til test.

Indeklima datalogning

Off Shore

Cruise Ships

Logistik

Marine