Produkter

AirGroup udbyder alle former for tekniske målinger i forbindelse med idriftsætning og indregulering af ventilationsanlæg af alle slags over hele verden. Dette udført med moderne calibrerede instrumenter af erfarne og veluddanede teknikere. Arbejdet udføres efter gældende normer og standarder som beskrevet i BR18. DS 447 DS/EN 12599, DS/EN 14134, DS 3033, DS 3090, DS/EN 16798, DS/EN 12101, DS 428.

AirGroup udfører også dokumentation vedrørende indregulering og commissioning af ventilationsanlæg, dette på dansk eller engelsk. AirGroup har erfaring i at deltage aktivt i hele commissioning processen på blandt andet store kontordomiciler, renrumsbygninger og krydstogtsskibe.

AirGroups personale bliver ud over egen grunduddannelse og oplæring i indregulering løbende videreuddannet med kurser i alt fra krav, målemetoder, CTS, energi, til complicerede commissioningsprocesser. Dette hos førende udbydere som Molio og Danvak AirGroup har gennem årene oparbejdet et bredt netværk hos produktleverandører af alle slag ventilationskomponenter som giver hurtig adgang til support ny viden.

Indregulering

Måling

Management

Registrering og dokumentation

Fejlfinding

Commissioning

Indeklima datalogning

Off Shore

Cruise Ships

Logistik

Marine